Termenii și Condiții

 

Prezentul document reglementează condițiile de utilizare a site-ului www.wsite.ro și de accesare a serviciilor prezentate pe acest site. Prin vizitarea site-ului www.wsite.ro și accesarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia vă asumați și consimțiți expres cunoașterea și acceptarea în totalitate, atât a acestor Termeni și Condiții, cât și a Politicii de confidențialitate și a Politicii cookies.

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de „Politica de Confidențialitate” și de „Politica cookies”, care completează acești Termeni și Condiții. Vă rugăm să parcurgeți în întregime Politica de Confidențialitate și Politica cookies afișate pe pagina principală a site-ului.

Proprietarul site-ului www.wsite.ro își rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Utilizatori pe Platformă în secțiunea „Termeni și condiții” amplasată la subsolul paginii principale.

Acești termeni şi condiții aplicabile utilizării site-ului și prestării Serviciilor nu sunt disponibile Utilizatorului pentru stocare şi reproducere.

1.Prezentare site
 
Site-ul www.Wsite.ro și toate domeniile, subdomeniile, aplicațiile corelate cu acesta (denumite în continuare în mod unitar Platforma sau Site-ul) sunt proprietatea directă a societății WSite Software SRL.
Prin intermediul site-ului Wsite Software vă prezintă și vă pune la dispoziție servicii specifice tehnologiei digitale, precum servicii de web design, de realizare/administrare website-uri și magazine online, creare aplicașii mobile, promovare online, mentenanță website-uri, servicii SEO și servicii de graphic design .

Accesând site-ul, aveți posibilitatea să vă informați cu privire la componența serviciilor oferite de Wsite Software, să contactați Societatea în vederea solicitării de oferte pentru serviciile cu executare imediată, precum realizarea de website-uri sau să comandați online servicii cu caracter de continuitate, precum mentenanță și găzduire de website-uri.

Wsite Software poate publica pe Platformă informații despre Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Wsite Software are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
Serviciile care fac obiectul prestării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.

Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată.
Societatea pune la dispoziţia Utilizatorului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din Platformă, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Societatea se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Platformă.
 
 

2. Condiții de utilizare a site-ului
 
Utilizarea Platformei în vederea plasării unei Comenzi, solicitării de ofertă sau vizionării este permisă oricărui Utilizator care acționează cu un scop legitim și care are intenția de a achiziționa de la Prestator unul sau mai multe Servicii prezentate pe Platformă, cu respectarea acestor termeni și condiții.

Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel Wsite Software sau afiliații acestuia.

Wsite Software își rezervă dreptul de a refuza accesul unor Clienți la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia rezonabilă a Wsite Software, există suspiciuni de fraudă din partea Utilizatorului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele Wsite Software sau ale afiliaților acestuia sau dacă acesta utilizează în mod abuziv Platforma.

Societatea nu poate garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.
 
 
3.Prețuri / Facturi / Plăți
 
Prețurile Serviciilor cu executare succesivă afișate pe Platformă sunt exprimate în Euro la care se adaugă T.V.A. conform legislației în vigoare. Prețurile valabile pentru Servicii sunt calculate și facturate în funcție de cursul valutar oficial al BNR din ziua plasării comenzii.

Prețul Serviciilor este stabilit sub forma unui abonament (lunar, trimestrial, semestrial sau anual), care se prelungește în mod automat pentru aceeași perioadă de timp până la momentul la care Utilizatorul uzează de dreptul său de anulare al abonamentului.

Wsite Software va putea actualiza în orice moment prețurile Serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Servicii. Cu toate acestea, pentru Utilizatorii care au un abonament în desfășurare, o astfel de modificare a prețurilor nu va putea afecta perioada pentru care s-a realizat o plată în avans.

Prestatorul va emite Utilizatorului o factură pentru Serviciile livrate, obligația Utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de catre Prestator. Utilizatorul va avea posibilitatea vizualizării și primirea facturii pentru Serviciile achiziționate .

Utilizatorul va efectua plata serviciilor comandate în avans pentru perioada de timp selectată la momentul plasării comenzii.

În cazul în care abonamentul nu se anulează înainte de expirarea perioadei facturate, Utilizatorul declară în mod expres că este de acord cu plata recurentă.

În cazul plăților online, Prestatorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Utilizator în plus față de preţul Serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

Prestatorul nu este responsabil pentru procesarea în mod eronat a plății sau pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată.
 
 
4. Dreptul de retragere al utilizatorului și de anulare al abonamentului
 
Vă informăm că potrivit legislației aplicabile contractelor de prestări servicii încheiate la distanță, Consumatorilor nu le este garantat un drept de retragere din Contract și de rambursare a prețului achitat Prestatorului.

Acest fapt nu vă afectează dreptul dumneavoastră de a opta în orice moment să anulați abonamentul achiziționat, fără preaviz, însă Wsite Software nu va avea nicio obligație de rambursare a prețului pentru restul perioadei de timp facturate. Pentru anularea abonamentului va trebui să contactați Wsite Software și să cereți anularea abonamentului.
 
 
5. Publicitate
 
Clientul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică, permiţând Prestatorului și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii. Subiectul mesajelor electronice transmise prin e-mail va începe cu termenul „PUBLICITATE” scris cu majuscule.

Clientul poate oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin:
transmiterea unei solicitări în scris Vânzătorului la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” din Platformă; în acest caz, revocarea va produce efecte în cel mult 48 (patruzeci și opt) de ore de la inițierea procedurii;
Renunțarea la primirea Newslettere-lor, în orice moment, prin accesarea link-ului dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter; bifarea optiunii de retragere a consimţământului în secţiunea dedicată de pe Platformă.

Prezenta procedură va fi menţionată în toate comunicările cu caracter comercial transmise de Prestator Clienților.

Newsletterele Wsite Software sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Wsite Software.

Renunțarea Clientului la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul termenilor și condițiilor privind vânzările online efectuate de Wsite Software.
 
 

6. Răspunderea
 
Prestatorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Utilizatorului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Prestator a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a serviciilor furnizate.

Prestatorul nu poate fi în niciun caz responsabil de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent dacă sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială subsecventă, specială, indirectă, incidentală, exemplară în baza sau în legătură cu prezentul Contract, Serviciile sale.

Utilizatorul va păstra în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării frauduloase a acestora de către un terț. Utilizatorul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor, a Politicii de confidențialitate și a Politicii cookies ori de câte ori utilizează site-ul.

Prestatorul nu garantează utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Prestatorul va lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Utilizatorul nu are dreptul să intervină în operarea site-ului și nici să ia vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.